Regulamin

Drukuj
Liczba komentarzy: 0

1. Regulamin niniejszy określa zasady prawne oraz świadczenia usług drogą elektroniczną przez firmę Centrum Informacji Branżowej (CIB) z siedzibą w Warszawie (03-254), ul. Turmoncka 22/110, na rzecz Użytkowników prowadzonego przez nią portalu branżowego ForumBranzowe.com.

2. Dostęp do serwisu ForumBranzowe.com posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet. CIB może uwarunkować umożliwienie zamieszczania wpisów w wybranych lub wszystkich kategoriach ForumBranzowe.com od dokonania przez Użytkownika uprzedniej rejestracji.

3. Komentator artykułów publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. CIB nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników na łamach portalu ForumBranzowe.com.

4. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach portalu treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc.

5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach portalu treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety*.

6. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez uczestników na łamach portalu przekazów reklamowych bez pisemnej akceptacji CIB.

7. CIB zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 4, 5 i 6 niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w portalu w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia pkt. 4, 5 i 6 regulaminu. Użytkownik zamieszczając wpis na portalu ForumBranzowe.com przyjmuje do wiadomości, że ewentualne usunięcie przez CIB zamieszczonego przez niego wpisu jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia wpisu ze względu na naruszenie postanowień pkt. 4, 5 i 6 regulaminu lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez administratora ForumBranzowe.com wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonego wpisu.

8. CIB jako Administrator danych osobowych Serwisu, dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. CIB zapewnia wszystkim zarejestrowanym użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, pozycja 883), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

9. Przy publikacji zamieszczonego przez użytkownika wpisu CIB może publikować część adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem portalu ForumBranzowe.com przy zamieszczaniu wpisu. CIB nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników portalu ForumBranzowe.com innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

10. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu), bądź też niekomercyjne listy (np. życzenia, informacje o nowych wiadomościach, komunikaty systemu). Każdy z użytkowników Serwisu ma prawo zastrzec, że nie chce otrzymywać informacji od Serwisu.

11. CIB dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania portalu ForumBranzowe.com oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

12. CIB zastrzega sobie prawo do wyłączenia/dodania pojedynczych stron z treści serwisu ForumBranzowe.com bez podawania przyczyn takiego działania.

13. Uczestnicy portalu ForumBranzowe.com poprzez umieszczenie swoich komentarzy i opinii na stronach forum wyrażają zgodę na publikowanie tych treści w miesięczniku „Forum Branżowe” oraz innych mediach współpracujących z CIB.

14. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. CIB zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.


* Netykieta to zbiór zasad savoir-vivre obowiązujących w dyskusjach w Internecie, a więc w komentarzach zamieszczanych na portalu ForumBranzowe.com.

POLECAMY

Kalendarium

SONDA

W jakich krajach, poza Niemcami, są najlepsze perspektywy wzrostu eksportu polskiej stolarki otworowej?

Austria - 12.4%
Arabia Saudyjska - 8.1%
Bułgaria - 1.6%
Czechy - 6.7%
Francja - 10.6%
Grecja - 0.9%
Hiszpania - 1.5%
Maroko - 2.6%
Rosja - 32.1%
Stany Zjednoczone Ameryki - 2.6%
Szwecja - 4.6%
Turcja - 3.4%
Wielka Brytania - 4.6%
Włochy - 8.3%

 

Newsy

18.08.2018 Najbardziej pożądane benefity pracownicze

W ostatnich miesiącach stopa bezrobocia w naszym kraju pikowała do poziomu, którego nie widzieliśmy od przeszło ćwierć wieku. Dopisywały... więcej »

18.08.2018 3 główne błędy w rekrutacji pracowników

Wyłowienie talentów z rynku pracy to zadanie niełatwe. Tym bardziej że wpadając w rutynę, łatwo popełniamy podstawowe błędy. Z... więcej »

17.08.2018 Parki rozrywki: niedozwolone klauzule to norma?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przyjrzał się regulaminom i wzorcom umów stosowanym przez działające na terenie naszego kraju parki... więcej »

źródło: eGospodarka.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone

LOGOWANIE